Av Köpeği Eğitimi

av köpeği

Av Köpeği Eğitimi ferma aport markalama silah sesi

Av köpeği eğitimi, Yıllardır av, avcılık ve av eğitimi hakkında, kitap, dergi ve internet sitelerinde, bir çok şey söylendi, yazıldı, çizildi. Avcı teoride bu kaynaklardan, pratikte de eş, dost, kendi tecrübesi ve diğer avcıların bilgi ve yönlendirmesi ile avcılık sanatını icra etmeye çalıştı.

Lakin; hepimizin bildiği gibi, Av bir zevk işidir, O nedenle av köpeği eğitimi bir o kadar önemlidir. Hiç birimiz belli bir bedel ödeyerek sahibi olduğumuz av köpeğimiz ile zevk almamız gereken noktada, strese girip sinir sahibi olmayı istemeyiz. Birde olayın avcılar arasındaki, avdan sonra güzel sohbet ortamları ile yapılmaya başlayan rekabet sohbetleridir, Stresli ve problemli geçmiş bir avın devamında ki av sohbetleri de pek keyifli olmasa gerek...

av köpeği eğitimi

Av Köpeği Ferma Eğitimi

Av köpeği ferma eğitimi başlangıç noktasında av köpeğinin istenilen bir şekilde ferma vermesi önemlidir. Görsel anlamda tadına doyum olmaz. Düşünün; güzel bir drahtar ırkı av köpeğimiz var ve av sezonu gelip büyük heyecanla hem zevk almak, hem de av köpeğimizin marifetlerini net olarak görmek için ava çıkıyoruz, köpek avı gördüğü an, fermasını verip görevi bize bırakması gerekirken, avın üstüne atlayıp kendisi yakalamaya çalışıyor, veya ferma tamam, avcının avı vurması da tamam, köpek layıkıyla markalamasını da yapıyor, lakin; av köpeğinin aport görevini yapması lazım, köpek yaralı avı, avcıya getirirken ağzında geveleyerek, bağırsakları dışarıda, posası çıkmış bir av getiriyor...

Nerede kaldı bu işin zevki?... Av köpeği görevi ne olursa olsun, yavruluk döneminden itibaren av eğitimi konusunda disipline edilmeli, ava çıkartılmadan önce yavru köpek, güdüsel kabiliyetlerinin, itaat eğitimleri ile disipline edildikten sonra Ava başlanmalıdır.

Yıllarca bu klasik eğitim yöntemlerinden dolayı, bazı av köpeği ırkları için yakıştırmalar yaptık ve daha da ileri giderek bazı ırkların klasik eğitim hatalarını kendilerine fatura ederek bu ırkların kalıtımsal özellikleri dedik (Drahthaar kalıtımsal olarak sert av yapar gibi)... Av köpeği eğitimi evrensel olduğu gerçeğini hepimiz biliriz.

av eğitimi

Av köpeği eğitimi, can dostunun avlakta istemeyerek yaptığı hataları, ağırlaştırılmış ceza yöntemleri ile gidermeye çalışırız, Av köpeği avı sıkması halinde; ölü bıldırcının içine bir kaç tane 6 lık çivi koyarak, av köpeğimizi canını yakıp, sıkma problemini çözmeye çalışırız...Tüm pointer ırklarını veya setter ırklarını, tek karakter çatısı altında toplayarak, eğitim yöntemlerini tek düze vermek isteriz. Çok acıdır ki, bazı avcı dostlarımızın ağzından, av köpeğinin avda yaptığı hatadan ve bu hatanın çözülemediği için köpeğini avda vurduğunu üzülerek duymuşuzdur.

Av Köpeği Aport Eğitimi

Av köpeği aport eğitimi, Burada av köpeği eğitimi müfredatını, doğru yönlendirmeler ve doğru, negatif ve pozitif takviyeler ile nasıl hedef sonuca ulaşabileceğimizi beraber göreceğiz. Konumuz dışında olmasına rağmen, yavruluk döneminin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için size örnek vermek istiyorum. Rottweiler ırkının hepimiz tarafından sert karaktere sahip olduğu ve bulunduğu bölgeyi ve sahibini yüksek derecede koruduğu bilinmektedir. Pekiyi, çevremizde etrafı ile barışık, her gördüğüne kuyruk sallayıp, yakınlaşmak isteyen rottweiler yok mu?, Tabii ki var.

av köpeği eğitimi

Burada av köpeğinin dönemler halinde tabii tutulması gereken eğitim müfredatını yazmaya çalıştım, Bazı eğitimci arkadaşlarım ve bazı avcılar bu konuda bana katılmadılar. Kesinlikle görüşlerine saygı duyuyorum... Dilerseniz, av köpeği eğitimi sürecine yavruluk dönemini inceleyerek başlayalım. Öncelikle, köpek neden öğrenir?.

Av köpeği eğitimi öğrenmesinin temel noktası motivasyondur, av köpeği için her davranışın yapılmasında ve öğrenilmesinde mutlaka sebep vardır. Köpeği bu davranışa iten, yön veren, şiddetini ve devamlılığını sağlayan motivasyondur. Biraz öncede köpeğin avı çiğneme örneğinde belirttiğim gibi, bu hareketini ortadan kaldırmak için onu cezalandırmak yerine, bu motivasyonu tetikleyen motifi bularak, pozitif takviye ile sonuca ulaşmak en akıllıca yöntem olacaktır.

av köpeği eğitimi

Şimdi; yavru av köpeğinin sosyalizasyon dönemini ve bu dönemde oluşmakta olan kritik faz sürecinin, eğitimde ne kadar önemli olduğuna bakalım. Bu dönem (3-12 haftalık) köpeğin, diğer köpekleri ve insanları tanımaya başladığı, özelliklede insanlara güveninin olumlu veya olumsuz yerleşmeye başladığı ve yavru köpeğin kişilik karakter yapılanmasının olgunlaşmaya başladığı süreçtir. Bu sürecin koordinesi ileri ki yaşamının temel taşlarını oluşturacaktır.

Bu safhada, yavru av köpeğine yaklaşım tarzımız, ses tonumuz, fiziki müdahalelerimizde son derece dikkatli olmamız gerekmektedir. Özellikle bu kritik faz sürecinde yavru köpek üzerinde istemeyerek yapılacak hatalar, köpekte fobi oluşmasına ve oluşan bu fobilerin kalıcı seyretmesine neden olacaktır. Yavru köpeğin sosyalizasyon döneminde, onunla iletişim kurarken, özellikle de oyun oynarken, oyun skorunun hep onun lehine olmasına dikkat edelim. Onun lehine sonuçlanacak oyunlar, köpeğin kişilik yapılanmasında hem kendine hem de sahibi olarak bize güvenmesini sağlayacaktır.

Bir sonraki dönemi olan Juvenil dönemde de, sosyalizasyon döneminde dikkatli yoğurduğumuz köpeğin kişilik yapılanmasının, pozitif yansımasını göreceğiz. Juvenil dönem, av köpeği eğitimi 12. haftalıkken başlayan ve yavruluk döneminden gençlik dönemine geçiş yaptığı ve hayatında ilk eğitimlerle tanıştığı dönemdir. Buradaki eğitimden kastım klasik anlamdaki itaat ve ihtisas eğitimleri değildir. Av Köpeği eğitim müfredatının (yavru köpeğin eğitim safhasının) tatbik edilmeye başlandığı dönemdir.

Markalama Eğitimi

Markalama eğitimi, avcı arkadaşlarımızın şikayetlerinin fazla olduğu konulardan diğeride markalama problemi. Markalama av köpeğinin silah atılmadan avın peşinden gitmemesi olmalıdır. Burada önemli olan "BAS" komutundan sonra köpeğin silah sesi duyana kadar beklemesi gerekliliğidir, aksi takdirde avcının tüfeğinden çıkacak saçmalardan maalesef O da nasibini almak zorunda kalacaktır. Av köpeği burada silah sesini duyana kadar avı takip etmeli, silah sesini duyduktan sonra aport fiilini gerçekleştirmek için ava doğru yönlenmelidir, bu süreçte markalama eğitimi büyük önem arz etmektedir.

av köpeği eğitimi

Özellikle genç köpeğin bu dönem içerisinde oluşmaya başlayan ben merkezcilik duygusu ve oyuna düşkünlüğü eğitimde avantaj olarak kullanılmalı, yavru köpeğin oyun takozuna alıştırılması ve yavru köpeğin oyun takozunu getirmesi konuları, hatasız olarak geçilmelidir. Yetişkin Köpeğin eğitiminde, emesyonel davranış, ne kadar hatalı ise, juvenil dönemdeki köpeğin eğitiminde emesyonel davranış tam tersine o kadar faydalıdır. Genç köpeğin eğitim müfredatında belirtilen safhalar geçilirken, istenmeyen hareketlerin köpek tarafından yapılmasında kesinlikle ceza uygulanmamalı, bunun yerine negatif takviye uygulanmalıdır.

Silah Sesi Eğitimi

Silah sesi eğitimi, Aynı şekilde istenilen hareketlerin köpek tarafından yapılmasında da, pozitif takviye uygulanmalıdır. Av köpeği eğitimi hususunda, ferma ve aport kadar gerekli olan başka özellik de köpeğin silah sesine adapte edilmesidir. Silah sesine alıştırma eğitiminde başlangıç noktamız yine juvenil dönemde iken olmalıdır.Köpekler relatif olarak duyarlar, insanlara göre 5 kat daha fazla duyma yeteneğine sahip olan köpekler 45 kHz e kadar duyabilmektedirler. 3 aylığını tamamlamış, koku alma ve görme duyusu gibi işitme duyusunun da olgunlaştığı bu dönemde köpek yüksek gürültüye alıştırılmalıdır. ıdır.

av köpeği eğitimi

Burada önemle dikkat etmemiz gereken konu, silah sesi gibi yüksek gürültüye sahip seslere köpeğin hemen alışmasını beklememek gerekir. Eğitimdeki hedef, köpeğin düşük seviyeden, yüksek seviyeye kadar kademeli olarak sese alıştırılmalıdır. Köpeğin yüksek sese alıştırılmasında, köpeğin anksiyete durumu dikkatli gözlenmeli, anormal (korkma, kaçma gibi) durumla karşılaşılması halinde, av köpeği geri beslenmeye alınarak problem yaşanan bölüm pozitif takviye ile güçlendirilerek tekrar geçilmelidir.

Bu eğitiminin tatbikinde, köpeğe alıştırılacak olan yüksek sesin, uzak mesafeden yakın mesafeye doğru kademeli olarak ve düşük sesten, yüksek sese (tabanca sesinden, tüfek sesine) doğru artırımla verilmesi gerekmektedir. Eğitimin ödül programında, ilk 2 gün sabit aralıklı fiziki ve sözlü ödül programı, 2.günden sonraki eğitimlerde değişken aralıklı sözlü ve fiziki ödül programı uygulanmalı, 2. safhada fiziki ödülün yerine sözlü ödül ağırlıklı olarak uygulanmalıdır.

Her zaman anlatmaya çalıştığım gibi, doğru zamanda, doğru müfredatla veriecek olan av köpeği eğitimi mutlak başarıyı getirecektir. Av köpeğinin temel ve ileri itaat eğitimleri, diğer ırklarda uygulanan itaat eğitimi müfredatlarından farklıdır. Bu eğitimde özellikle dikkat edilmesi gereken konu, av köpeği eğitimi müfredatı ile temel ve ileri itaat eğitim müfredatları aynı anda uygulanmalı, köpeğin görev ve adaptif zekası aynı zamanda çalıştırılmalı ve yönlendirilmelidir. Av köpeklerinin gençlik dönemlerinde, verilen eğitimlerde yapılan hatalardan dolayı, olgunluk ve aktif av dönemlerinde ferma ve aport problemleri yoğun olarak gözlenmektedir.

Can dostu köpeğinizden zorunlu bir sebepten kaynaklı ayrı kalmanız durumunda, aile ortamında sizi beklerken strese girmeden sizi bekleyecek dönemi psikolojik anlamda yıpranmadan geçirebileceği otel hizmeti konusunda bursa köpek oteli ekibimiz, köpek eğitimi ve bomba köpekleri eğitimi konularında yarıma ihtiyaç duyduğunuz istenmeyen davranış kalıplarının düzeltilmesi sürecinde bursa köpek eğitimi ekibimiz, can dostunuzun ve sizin yanınızda olmaya çalışacaktır.

Av Köpeği Eğitimi

Turkey Dog Farm

Bursa

Tayfun Hoca

0532 343 8041

facebook köpek eğitimi youtube köpek kanalı https://www.instagram.com/kopek.egitimi.istanbul/

Ana Sayfa

Toy Poodle | Tayfun Acar | Alman Kurdu | Border Collie | Labrador | Köpek Eğitimi