Tarayiciniz JavaScript desteklemiyor.

Doberman

doberman

Doberman yavrusu fiyatları

Doberman beslemek, onun zarif ve yetişkin haline getirmek bir marifet gerektirdiği düşüncesindeyim, doberman yavrusu özellikle bebeklik döneminde sahibine olan yakınlığını yaşamak farklı bir duygudur. Diğer koruma köpeği ırklarından farklı olarak Doberman yavrusu kendine has yakın koruması ve bölgesel koruması vardır. Doberman Yavrusu zarif, ancak adaleli ve çok güçlü bir köpektir. Güçlü ve derin göğsü, kısa bir sırtı ve yine adaleli ve zarif bir boynu vardır. Doberman Yavrusu ele sert gelen kısa tüyleri, mavimsi gri, kızıl veya açık kahverengi olabilse de temel olarak siyah ya da siyah ve pas rengidir. Çoğu kulüp beyaz lekeleri kabul etmemesine rağmen hala bazıları beyaz doğmaktadır.

Doberman fiyat tüyleri kısa, sık, serttir ve derisi vücudu sıkı sarar, Doberman Yavruları dişleri güçlü ve makas ısırışı ile kapanır. Gözleri canlı, zeki ifadeli ve koyu renklidir. Doberman kulaklar genellikle ortalama 12 haftalıkken kesilir. İngiltere, kulak ve kuyruk kesimini cerrahi mücadele hariç ve bir veteriner hekim kontrolü dışında yasaklamıştır. Son zamanlarda pek çok üretici yavruları doğal haliyle bırakmaktadır. Doberman Yavrusunun doğal bırakıldığında kulakları av köpeği şeklinde sarkık durmaktadır. Bacakları yere dik basar. Doberman Yavrusu ırkının yürüyüşü elastik ve zariftir.

Doberman Yavruları

doberman yavruları   doberman yavrusu

Doberman fiyatları

Doberman fiyat ; Ülkemizde yavru dobermanın şecere durumunun yanında anatomik ve cinsiyet özelliğine göre 2.000 ₺ ile 5.000 ₺ arasında değişiklik gösterebilmektedir. Doberman köpek ırkının fiyat skalasına neden olan bu fiyat aralığının nedeni doberman köpek ırkının şecere durumunun yanında, ırk anatomik görünümünün yanında cinsiyet faktörü de etkilemektedir.

Doberman ırkını sahiplenmek için doberman fiyatları ilk etapta sorgulamak yerine, Irk anatomik yapısının yanında şecere durumuna bakmak daha akıllıca olacağı kanaatindeyim.

doberman fiyat

 

Doberman yavrusu ırkının özellikleri

Doberman Karakteri : Doberman yavruları ırkı bir yüzyıldır mükemmel bir bekçi köpeği olarak üretilen Doberman şaşırtıcı derecede azimli olmasının yanı sıra enerjik ve güçlü bir ırktır. Çok yönlü, oldukça zeki ve eğitimi kolaydır. Doberman yavruları kararlı, korkusuz ve kendine güvenen, ancak asla vahşi bir köpek değildir. Doberman Yavrusu ailesi ile birlikteyken asil, sadık ve sevgi doludur. Aile üyelerine fiziksel olarak da yakın olmak ister. Doberman Yavrusu koruyucu ve kendini ailesine adayan oldukça insana dönük bir köpektir.

Doberman yavruları ondan korkmayan ve onda saygı uyandırarak onu disipline edebilecek bir sahibe gereksinim duyar. Doberman kendi haline bırakıldığında istediklerini yapmada biraz fazla kararlı olacağından tüm aile üyelerinin onu kontrol edecek bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekir. Doberman Yavrusu, doğal olarak koruyucudur ve iyi bir koruma köpeği olması için dışarıdan ek bir eğitime ihtiyacı yoktur. Aksine aşırı korumacılığın önüne geçmek için erken yaşta çok iyi sosyalleştirilmelidir.

kızıl doberman   kızıl doberman

Dobermanın iyi bir ev köpeği olması için düzenli ve tutarlı bir şekilde eğitilmesi gerekir. Doberman yavrusu köpeğinde eğitim pozitif yönlendirme yöntemiyle yapılmalıdır. Dişi Doberman Yavrusu erkeklere göre eğitim açısından daha inatçıdır. Doberman Yavrusu ıkının saldırgan olduğuna dair bir ünleri olmasına rağmen bu yanlış bir bilgidir. Bu köpekler büyük ve koruyucu köpeklerdir. Doberman Pinscher iz sürme, bekçilik, koruma, polis ve ordu görevleri, arama ve kurtarma, terapi köpekliği, itaat yarışmaları olmak üzere yeteneklerini sergileyebileceği pek çok alanda kullanılabilir. Diğer köpeklere olan saldırganlığı AKC standardında kabul edilir.

Doberman köpeği ırkı genel olarak dominant bir ırk olsa da bireyler arasında karakter bakımından büyük farklar vardır. Doberman yavrularının bazıları oldukça munis bile olabilir. Bazıları tüm bir aileye bazıları ise tek bir insana bağlanır. Sahibiyle sürekli iletişim halinde olmak ister. Ailesiyle birlikte olmalı; arka bahçeye terk edilmemelidir.

Doberman Yaşam Ortamı Doberman Yavrusu yeterli egzersiz sağlanırsa apartmanda yaşayabilirler, fakat çevresi çitlerle çevrili en az orta büyüklükte bir bahçede daha mutlu olur. Doberman Yavruları soğuğa karşı duyarlı olduğundan bahçe köpeği olarak kullanılmak istenildiğinde, gerekli tedbirler alınmalıdır.

Doberman yavrusu standartları

Irk Standartları
Doberman Davranış ve Mizaç : Dobermanın mizacı sıcak kanlı ve arkadaşçadır; ailesine karşı çok sadıktır, çocuklarla iyi geçinir. Orta seviyede bir sertlikte olması beklenir. Eğitimi kolay, çalışmayı seven yapısıyla iyi bir iş gücüne, cesarete ve sertliğe sahiptir. Kendinden emin, korkusuz olması önemli bir özelliğidir, sosyal ve uyumlu olması beklenir.

Doberman Kafa Yapısı : Kafatası bölgesi kuvvetli ve vücutla orantılı olmalıdır. Kafa, üstten bakıldığında keskin olmayan bir kamayı andırmalıdır. Önden ve yukarıdan bakıldığında kafada hiçbir şişkinlik veya çıkıntı olmamalıdır. Üst çene ve alt çenenin gerisinde birleşme noktasındaki hafif şişkinlik, kafanın toplam uzunluğu ile uyumlu olmalıdır. Kafadaki kaslar düzgün şekilde gelişmiş olmalıdır.
Burun: Burun delikleri yuvarlak ve geniş, ancak çıkıntı oluşturmayacak şekilde olmalıdır. Burun deliklerinin rengi siyah köpeklerde siyah, kahverengi köpeklerde renge uyumlu tonlarda olmalıdır.

Doberman Ağız ve Burun Yapısı : Ağız ve burun çıkıntısı kafayla doğru orantıda ve gelişimini tamamlamış olmalıdır. Uzantı, derinliğe sahip ve ağız açıklığı azı dişlerine uzanacak kadar geniş olmalıdır. Üst ve alt kesici dişlerin olduğu bölgelerde de bu uzantının düzgün bir genişliğe sahip olması gerekir. Doberman Dudakları : Dudaklar gergin ve ağız kapandığında tam kapanmayı sağlayacak şekilde olmalıdır. Sarkık olmamalıdır. Rengi koyu olmalıdır. Kahverengi köpeklerde daha açık ve uygun bir tonda olması gerekir.
Çene ve dişler: Kuvvetli, geniş alt ve üst çene. Makas ısırışı, normal boyda ve doğru yerleşmiş 42 diş. 22 alt çenede 20 üst çenede. Doberman Ağız ve Diş Yapısı: Irk standartlarına uygun bir doberman ırkının dişleri iyi gelişmiş ve beyaz olmalıdır. Toplam 42 dişin 22 tanesi alt çenede, 20 tanesi üst çenede bulunmalıdır. Dişler mantıksal olarak çeşitli gruplara ayrılırlar. Bu grupları şöyle sıralayabiliriz:
• 12 Adet Kesici Diş: Üst ve Alt çeneden 6′şar tane bulunurlar ve ısırmayı/koparmayı sağlarlar.
• 4 Adet Köpek Dişi: Uzun diş olarak da bilinen köpek dişleri, alt ve üst çenede kesici dişlerin her iki yanında da bulunurlar.
• 16 Adet Ön-Azıdişi: Köpek dişlerinin ardında yer alan ön azıdişleri, üst çenenin her iki yanında da 1 büyük ön azıdişi ve 3 küçük ön azıdişi olmak üzere 8 tane, alt çenede de köpek dişlerinin ardında 4′er tane olmak üzere toplam 16 tanedir.
• 10 Adet Azıdişi: Üst çenede ön azıdişlerinin arkasında, her iki tarafta olmak üzere 2′şer küçük azıdişi (toplam 4 adet); alt çenede ise yine ön-azıdişlerinin arkasında, her iki tarafta da 1′er büyük, 3′er küçük azıdişi (toplam 6 adet) yer alır.

Doberman Göz Yapısı : Orta boy, oval ve koyu renk. Kahverengi köpekler için daha açık tonlarına müsaade edilebilir. Göz kapakları tüylü olacaktır. Göz çerçevesinin tüysüz olması hiç istenen bir durum değildir.

Doberman Kulakları : Kulaklar yüksek durmalı, dik görünüşlü ve kafaya orantılı bir şekilde kesilmiş olmalıdır. Kulak kesiminin kanunen yasak olduğu ülkelerde, kesilmemiş kulaklar da kabul edilir. Kesilmemiş kulaklarda kulağın en uç kısmının yanağa yakın duruşta olması istenir.

Boyun: Boyun kuru ve kaslı olmalıdır. Boyun yumuşak hatlara sahip olmalıdır. Duruşu dik ve asil görünmelidir. Uzunluğu vücut ve kafayla orantılı olmalıdır. Kalça ve Omuz: Yükseklik ve uzunluk olarak telaffuz edilir. Sırt: Kısa ve sıkı, doğru genişlikte ve kaslı olmalıdır. Bel: Doğru genişlikte ve kaslı olmalıdır. Dişilerde belin biraz daha uzun olması emzirme gereksinimi nedeniyle normal kabul edilir. Kuyruk: Dik duruşlu ve yaklaşık 2 boğumdan kesimi yapılmış olmalıdır. Kuyruk kesiminin kanunen yasak olduğu ülkelerde kuyruk doğal hâliyle bırakılmalıdır. Ön Bacaklar: Yere tamamen dik ve kuvvetli bir şekilde durmalıdır. Omuzlar: Omuz kemikleri göğüs kafesine yapışık olmalı ve her iki ucu da kaslı ve güçlü gözükmelidir. Üst Kol: Kaslı ve omuz kemiğine olan açısı yaklaşık 105 ila 110 derece olmalıdır. Bilek: İçe dönük olmalıdır. Dışa doğru bakmamalıdır.

Kalça: Arkadan bakınca gelişmiş ve kaslı görünümde olmalı, kalça kemiğine olan açısı 80 ila 85 derece olmalıdır.

Dizler: Diz bağlantısı kuvvetli ve dizlerin açısı yaklaşık 130 derece olmalıdır. Ayaklar: Ön ayaklarda olduğu gibi parmaklar kısa ve kapalı, tırnaklar siyah olmalıdır.

Yürüyüş ve Hareket: Köpeğin yürüyüşü, çalışma kapasitesi ve dış görünüm için çok önemlidir. Yürüyüşte ön bacağın birisi ileri atıldığında, çaprazındaki arka bacağın da ileri gitmesine dikkat edilir. Duruşunun ve eklemlerinin sağlam olması önemlidir. Kürk: Tüyler sert, kısa ve kalın olmalıdır. Kılların yapısı tüm vücuda aynı oranda dağılmalıdır. Alt kürk tabakası kabul edilmez. Doberman Renkleri: Renk siyah veya kahverengi (kızıl) olabilir. Burun, yanaklar, göz çerçevesinin üst tarafında, boğazda, alt bacakların iç bölümlerinde, kalçanın iç taraflarında, ayaklarda ve kuyruğun alt bölümünde pas rengi belirgin işaretler olur.

Doberman rengi olarak; siyah, kızıl, mavi, ve beyaz varyasyonlarında olduğu gibi siyah renkte belirginliği köpekten köpeğe değişebilen, yüzde ve bacaklarda kahverengi (pas rengi olarak da tabir edilir) izler bulunur. Doberman ırkında 4 farklı renk varyasyonu vardır. FCI, sadece siyah ve kızıl renklerini ırk standartları yarışmalarında kabul ederken, AKC bunların yanı sıra mavi ve sarı renklerini de yarışmalarda kabul etmektedir.

Siyah: Klasik doberman rengidir. Kızıl: Kahverengi olan bir kürk rengidir. Amerika’da “red” olarak da tabir edilir. Farklı tonları olabilir. Mavi: Bu renk, maviye çalan gri bir tondadır. Diğer renk varyasyonlarında olduğu gibi ton farklılıkları olabilir. Beyaz: AKC tarafından kaydı yapılan ilk beyaz Doberman 1976 yılında doğan Padula’s Queen Sheba’dır. Her ikisi de siyah olan Rasputin VI ve Dynamo Humm’un yavrusudur. Şecere kaydı yapılmasına rağmen ne FCI ne de AKC tarafından ırk standartları tanımlarında kabul edilmezler. Beyaz Doberman ırkının zaman zaman ışığa hassasiyet gösterenleri mevcuttur. Kürkünde de zayıflıklar olabilen beyaz renk Doberman Köpek Irkı, albino değildir. 1978 yılında AKC şecere kaydını yapmak için söz konusu köpeği incelemeye almış ve yapılan çalışmalar beyaz rengin özgün rengi maskeleyen bir genden ortaya çıktığını göstermiştir. Beyaz, sorumlu üreticiler tarafından tercih edilen bir renk varyasyonu değildir. Testisler: Erkek köpeklerde mutlak surette 2 adet testisin varlığı kontrol edilir. Omuz yüksekliği: Erkeklerde 68–72 cm; dişilerde 63–68 cm. Ağırlık: Erkeklerde 40–45 kg; dişilerde 32–35 kg. Doberman Irk Hataları: Yukarıda sözü geçen tariflere tam anlamıyla uymayan her türlü ölçüm veya görüntü hata olarak kabul edilir.
• Cinsel yapıya ters davranış veya görüntü. Çok kilolu veya zayıf, çok uzun veya kısa bacaklı, zayıf kemikli.
• Kafa çok uzun, çok kısa veya Roman burun. Kafatasının kötü bir eğime sahip olması. Zayıf altçene, yuvarlak ya da çekik göz, ağır yanaklar, sarkık dudaklar, çok fazla açık duran veya kısık gözler. Açık duran ağız.
• Çok kısa veya boyun, boğaz bölgesinde sarkık deri.
• Eğimli kıç, eğimli bel, yeterli derinliğe sahip olmayan göğüs kafesi, çok yukarıda veya aşağıda duran kuyruk sokumu.
• Bacakların vücuda olan uyumsuz oranları, gevşek dirsekler, çok açık veya tamamen kapalı parmaklar, açık renk tırnaklar.
• Pas rengi işaretlerin net çizgiyle belirlenmiş olmaması, dağınık görünmesi, maskenin çok koyu renk olması, bacaklarda büyük siyah lekeler, ince kürk, kürkün üzerinde kel bölgeler.
• Yetersiz kendine güven, aşırı yüksek tansiyon (karakter), çok yüksek veya düşük imitasyon.
• Standart ölçülerden 2 cm kadar sapmalar derecelendirmeyi etkiler.
• Salınarak ya da çok kısa adımlarla yürümek. Doberman Diskalifiye Hataları :
• Cinsel yapıya ters görüntü.
• Sarı gözler, çekik gözler.
• Makas şeklinde basmayan çene, çenelerin eşit basması, eksik diş.
• Kürk üzerinde beyaz noktalar, çok uzun ve dalgalı kürk. Çok ince veya üzerinde kellik olan kürk.
• Korkulu sinirli ve agresif köpekler.
• Standart ölçülerden 2 cm.den fazla sapmalar.
• Fizikî ve mental olarak normal olmayan görüntü veren tüm köpekler diskalifiye edilir. Orta seviyede sertliğe (alarm durumunda) ve özgüvene sahip olması beklenir. Kolay eğitilebilir, çalışmayı seven, cesur ve sert bir yapısı vardır. Sahibiyle yakın teması sever. Doberman Genel Görünüm: Doberman orta boyda, güçlü ve kaslı bir fiziki yapıdadır. Vücudunun zarif hatları içindeki, mağrur ve kararlı ifade, ideal görünüş sayılmaktadır. Önemli Orantılar: Doberman ırkının vücudu kare şeklinde olmalıdır. Vücudun omuz bölgesinden kalçaya olan uzunluğu, omuzun yerden yüksekliğinden erkeklerde yüzde 5; dişilerde yüzde 10′dan fazla olmamalıdır.

Siyah: Klasik Doberman rengidir.Kızıl: Kahverengi olan bir kürk rengidir. Amerika’da “red” olarak da tabir edilir. Farklı tonları olabilir.Sarı: Bu renk aynı zamanda “Isabella” olarak da bilinir. Kahverenginden daha açık sarıya yakın bir renktir. Farklı tonları olabilir. Mavi: Bu renk, maviye çalan gri bir tondadır. Diğer renk varyasyonlarında olduğu gibi ton farklılıkları olabilir. Beyaz: AKC tarafından kaydı yapılan ilk beyaz Doberman 1976 yılında doğan Padula’s Queen Sheba’dır. Her ikisi de siyah olan Rasputin VI ve Dynamo Humm’un yavrusudur. Şecere kaydı yapılmasına rağmen ne FCI ne de AKC tarafından ırk standartları tanımlarında kabul edilmezler. Beyaz Doberman Köpek Irkının zaman zaman ışığa hassasiyet gösterenleri mevcuttur. Kürkünde de zayıflıklar olabilen beyaz renk Doberman ırkı, albino değildir. 1978 yılında AKC şecere kaydını yapmak için söz konusu köpeği incelemeye almış ve yapılan çalışmalar beyaz rengin özgün rengi maskeleyen bir genden ortaya çıktığını göstermiştir. Beyaz, sorumlu üreticiler tarafından tercih edilen bir renk varyasyonu değildir.

İletişim

Doberman üretim satış merkezi

İzmir

0232 487 0149 | 0532 343 8041

Bizi Takip Edin
facebook instagram twitter

Şubelerimizde Kredi Kartı geçerlidir

Ana Sayfa